REGISTROVAŤ

V Európe pretrváva druhá svetová vojna a ty si najväčšou nádejou na víťazstvo. Vybojuj, čo ti patrí, a znič všetko,
čo ti stojí v ceste. Nasaď svoju armádu v boji s tisícami iných hráčov. Využi svoje diplomatické
schopnosti na to, aby si zmenil vývoj udalostí vo svete zapíš sa do dejín!